Konkurs gir Voss "nytt" slakteri

Paradoksalt nok fører konkurs i Voss Slakteri AS truleg til at slaktinga på Palmafossen kjem i gang att, medan Gilde-slakteriet i Granvin kan bli nedlagt.