ENØK - ikkje gass!

Regjeringa vil nok ein gong brenna meir gass i Noreg. Og heller ikkje no har dei planar for å redusera norske CO2-utslepp. Brenning av gass i Noreg er eit blindspor!