Alger er livsviktige

Trass i at vi høyrer mest om alger som drep, er det verdt å minna om at alger er livsviktige for alt liv i havet, og dermed også for livet på landjorda.