Kjøkkenreformen og eldredemonstrasjonen

Mandag 2. april ble den etter hvert velkjente kjøkkenreformen behandlet og vedtatt i Bergen bystyre.