Moms på båtplassen

Staten vil innføre moms på båtplassen din, selv om du er selveier av denne, såfremt den er plassert i en felles marina hvor en årlig dugnad og en mindre kontingent til felles vedlikehold, fornying av materiell, utgifter til strøm etc. danner grunnlaget for drift.