Ingen bedring for varetektsfangene

Den såkalte 24-timersregelen som skal hindre at varetektsfanger sitter unødig lenge i glattcelle, blir stadig oftere brutt.