Et ateistisk trossamfunn?

Human-Etisk Forbund har vært på offensiven i «livssynsmarkedet». Det er imot forkynnelse som de sier. Men hva er forkynnelse? Alle teorier/lærer om virkeligheten må bygge på et grunnparadigme som i seg selv ikke kan bevises.