Fylket vil ha bompengetak

Samferdselsutvalget i Hordaland går inn for at det settes et tak på antall betalte passeringer pr. måned i den nye bompengeringen.