Alternativt skoletilbud

Klubben ved Storetveit skole støtter tanken om at de fleste elever med problematferd kan hjelpes best ved å gå i vanlig skole.