«Ekstreme» kristne skoler

Mange har uttrykt skepsis til virksomheten ved Levende Ord grunnskole etter dokumentaren «På barnetro skal landet bygges» i NRK «Brennpunkt». Noen uttaler at skolen er «ekstrem».