Festspel à la Bergens Tidende

Etter at vi har bladd forbi sida med dødsannonser får vi problem med å skilje mellom kva som er reklame, sladder og gjennomtenkt kulturstoff.