Flau av politikerne

Jeg er stolt over at jeg jobber i eldreomsorgen. Jeg er glad hver dag jeg er på jobb og møter disse blide og fornøyde menneskene, stolt over å kunne gi dem et tilbud om omsorg, trygghet og pleie.