Slaget er ikke tapt

Mandag 16. september avhold Bergen bystyre sitt månedlige møte.