Morgensol og byrådets behandling

Byrådet i Bergen går samlet inn for at kravene fra ofrene fra Morgensol barnehjem skal prøves for retten og ikke behandles i bystyret. Ettersom det i byrådet sitter politikere som i fjor gikk inn for forlik, og som nå går inn for å prøve sakene for domstolen, hadde det vært greit med en forklaring, skriver «Trude».