Bruker bevisst utlendinger

Fellesforbundet region Hordaland hadde rumenerne og Rabben Mek. Verksted AS på sakskartet under årsmøtet forleden. Forbundet mener det finnes sterke indikasjoner på at verkstedet i Austevoll bevisst benytter innleid utenlandsk arbeidskraft i kampen om verkstedsoppdrag.