Vil verne fem laksefjorder på Vestlandet

I løpet av året vil Stortinget behandle regjeringens forslag om innføring av laksefjorder med forbudssoner og/eller soner med sterke restriksjoner for fiskeoppdrett.