Fleirtal for nye samferdsleprosjekt

Det synest nå å vera fleirtal i samferdslekomitéen på Stortinget for Bergensprogrammet og fleire andre samferdsleprosjekt på Vestlandet. Nedanfor kan du sjå ei liste over prosjekta.