Færre gudstjenester i Bjørgvin

Mange prester i Bjørgvin bispedømme blir nå pålagt å redusere aktiviteten. Færre gudstjenester blir en av konsekvensene.