Når verdier mobbes

Voksne trekker på skuldrene av statsministerens siste verdifremstøt. For barn er det blodig alvor. Bare jobbing med verdier kan motvirke mobbing i skolen, mener journalist Tor Kristiansen.