Bergen uten Bergensbane?

Jon Gjerdåker hadde et perspektivrikt og tankevekkende innlegg i BT 8. februar. Han ønsker å få fart i jernbaneutbyggingen i Norge og tegner samtidig et mørkt bilde av norske politikeres vilje til å satse på annet enn veiutbygging. Jeg er redd situasjonen er verre enn som så.