Et slags fargerikt fellesskap

Før var det enkelt. Før var lønnsoppgjør en kamp mellom arbeidsgivere og arbeidstakere. Nå er lønnsoppgjøret en kamp mellom arbeidstakere og arbeidstakere. Oppkjøringen til vårens lønnsoppgjør blir en kamp om fagbevegelsens sjel, skriver journalist Trine Eilertsen.