Arbeidskraft stoppes av biltoll

Nye skyhøye avgifter ved innførsel av bil til Norge stopper ifølge Aetat utenlandske arbeidstakere som vil søke jobb her i landet.