Godt nytt år med Gaia!

Mellom jule- og nyårsfeiringa hadde vi nokre dagar med striskjorte og havrelefse - vi andre. Er vi så heldige å bu i Statsminister Michelsens vei i tillegg, er vi elles tilgodesett med den reinaste lufta i byen. Det er i alle fall ikkje Gaia som forureinar her hos oss.