Husbank også for byboere

Vi viser til BTs minileder 24. juni der avisen blant annet uttrykker tvil om «Husbankens oppfatning av sin egen rolle» i forbindelse med at banken har måttet innføre prioriteringsregler for 2. halvår 2002.