Dei gode hjelparane

Når USA og deira allierte no oppfordrar Nordalliansen til å starte bakkeslaget i Afghanistan, er det å slåst via ein stadfortredar. Det skriv Arne Strand, forskar ved Chr. Michelsen Institutt (CMI), Bergen, Kristian Berg Harpviken, forskar ved Universitetet i Oslo og Institutt for Fredsforskning (PRIO).