Kraftløst demokrati?

Ingolv Vevatne har forklart dårlig oppslutning om EU-parlamentsvalg med at EU er et kraftløst demokrati (innlegg i BT 14. november). Dette utdypes ved å vise til at prinsippet om fri konkurranse er unndratt demokratisk debatt i EU, og at det ikke eksisterer en felles kultur og debatt som gjør EU til en sammenspleiset politisk enhet.