Kraftige kutt i kommunene

1000 kroner per innbygger. Det er hva de 15 største kommunene i Hordaland utenom Bergen må kutte neste år.