Takk til helsepersonell

Da ulykken rammet meg 14.10. var det mange gode hjelpere jeg ønsker å rette en inderlig takk til: Til personell på nødtelefonen 113 som veiledet min mann så flott.