EU-utvidelse og krav til overgangsordning

Det vises til leder i BT 2. nov., hvor det tas til orde for at LO må være åpen for arbeidsinnvandring, og at LO heller må arbeide for at de aktuelle utlendingene får norske lønns- og arbeidsvilkår.