Villaksenter i økonomisk ruin

Gyroinfiseringa i Lærdalselvi har kosta Norsk Villakssenter dyrt. Prestisjeanlegget til 28 millionar som kong Harald opna i Lærdal for snart fem år sidan, er i økonomisk ruin.