Vil ha Vestlandet som før

Går det slik fylkesordførarne vil, vert det også tre Vestlandsfylke i framtida.