Beretningen om et svik

Filmen om Vidkun Quisling på NRK de to siste mandagene ga ikke nye svar på gåten om landssvikeren.