Landpostbud mistenkt for underslag

Posten Norge BA mistenker ein av sine tilsette i Indre Sogn for å ha underslått pengar frå kundekonti i Postbanken.