Energisløsande myter

Knut B. Davidsen fører ein debatt om ord når han her i BT 31. juli fører til torgs eit par utsagn som han meiner tek knekken på det han kallar myten om norsk energisløsing.