Skansentunnelen - valg av løsning

I BT 18.07.01 hadde Skutevikens Vel et debattinnlegg med den BT-konstruerte overskriften "Fløyalternativet best".