Byrådets budsjett

Norsk Kommuneforbund i Bergen er innforstått med at en er i en tidlig fase i budsjettprosessen, og at mange av de usikre faktorer som fremstår forhåpentligvis vil bli klargjort før budsjettet skal til endelig behandling ut i desember mnd.