Steng Sellafield!

I meir enn førti år har atomanlegga i Sellafield ureina store havområde. Dei radioaktive utsleppa truar også vår eigen kyst, med dei enorme konsekvensar dette kan få både for helse og fiskeri.