Hykleri!

Med skuffelse leste jeg notisen i BT torsdag 19. april om flertallet i bystyrekomiteen som behandler helse- og sosialsaker.