Splid i Nordhordland

Nordhordlandskommunene står ikke samlet i ønsket om fire ekstra år med bompengeinnkreving.