Strykkarakter for verdas lengste

Verdas lengste tunnel, Lærdalstunnelen, kjem svært dårleg ut i ei austerriksk undersøking om tunneltryggleik.