Stortingsvalet, EU og Grunnlova

Det har lenge vore ei kjend sak at Arbeidarpartiet og Høgre vil melda Noreg inn i EU så snart som mogeleg, skriv Berge Sæberg, Dimmelsvik.