Privatisering er umoderne

I Europa er nå trenden at man stopper privatiseringen og går i retning av mer offentlig styring.