Jeg ønsker en plass å bo

«Lik rett til utdanning» er et av de overordnete prinsipper i Utdannings-Norge i dag. Staten har et ansvar for å sikre at alle gis samme mulighet til å ta utdanning, uavhengig av sosial og økonomisk bakgrunn, geografiske forhold eller funksjonshemninger.