Bukken passa havresekken i trygdeverket

Direktøren i Rikstrygdeverket har sett økonomidirektøren sin til å leie internrevisjonen i same etat. «Heilt forkasteleg», meiner Riksrevisjonen.