Plassering av varmepumper

Etter som kulden setter inn og behovet for luft til luft-varmepumper øker, er der stadig flere såkalte eksperter/forhandlere som dukker opp.