Os får versting-stempel

Fylkesmannen truerOs kommune med å ta fra kommunen retten til å fradele boligtomter på landbrukseiendommer.