God barneoppseding

Eg vil freiste å formidle ein tanke eg har om korleis vi kan snu tendensen mot aukande valdsbruk og eit mindre medmenneskeleg samfunn. Eg trur ikkje det nyttar med prat. Vi må gå grundig til verks.