Øl i en sådan stund

Øl hele døgnet, eller salgsstopp kl. 22? Det er spørsmålet to av Arbeiderpartiets nestlederkandidater har invitert til debatt om i sommer. Selv i en slumrende ferietid er det fristende å si med Henrik Ibsen: Ikke øl i en sådan stund, gi meg fløyten.