Ynkelig! Og løgnaktig?

Undertegnede har i BT (29.3.) anklaget byråd Nils Arild Johnsen for «politisk ynkelighet». Det er en hard karakteristikk.