Fylkesmannen blir ribbet

Fylkesmannen blir ribbet for viktige oppgaver, mens kommunene og fylkeskommunen får hånd om miljøpolitikk, landbruk og arealplanlegging.